Wat is e-Competence Framework?

Wat is het e-Competence Framework (e-CF)

Het European e-Competence Framework of e-CF is een beschrijving, op Europees niveau, van vaktechnische ICT competenties, bedoeld om de kwaliteiten van ICT-ers te meten en onderling vergelijkbaar te maken. Voor vacatures en aanvragen voor tijdelijke inzet wordt er al steeds meer gerefereerd naar e-CF competenties.

Waarom e-CF?

Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers en opdrachtgevers makkelijker het juiste personeel of tijdelijke inzet aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en gedetacheerden maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten en gedetacheerden. Het gebruik van het e-CF bevordert transparantie in vraag en aanbod.

e-CF, Functioneel Beheer en BISL foundation

e-CF is in de ontstaan vanuit uit de ICT. e-CF is “breed” ingezet, Plan, Build, Run, Enable en Manage en binnen dit voortbrengingsproces zijn de Functioneel Beheer taken te onderscheiden. De ASL-BISL foundation, BISL is de industriestandaard van Functioneel Beheer, heeft vanuit het Functioneel Beheer domein linken gemaakt met e-CF. Hiermee heeft Functioneel Beheer een plaats gekregen binnen het e-CF competenties en visa versa.

e-CF en ad Matres

ad Matres heeft zowel BISL en e-CF geadopteerd, enkele competenties, taken en bijbehorende producten verbijzonderd. Dit is nu de basis van het opleidingstraject en de officiële assesments.

 

Meer informatie (pdf) over het e-Competence Framework