Ons team staat voor u klaar met een pakket aan zinvolle diensten. Diensten die zorgen dat de ICT in uw organisatie gaat werken waarvoor het bedoelt is en om de competenties en kennis van u en uw medewerkers te verrijken.

Coördinatie Functioneel Beheer

Veranderingen binnen uw organisatie (andere afdelingsstructuren, nieuwe business processen, fusie, nieuw softwarepakket, etc) hebben gemaakt dat er verwarring ontstaat en dat medewerkers zich onbekwaam voelen. De afdeling liep voorheen lekker, de samenwerking met andere afdelingen was gesettled, nu wordt een andere nog niet gedefinieerde vorm van samenwerken en informatieverwerking verwacht.

Lees verder

Functioneel Beheerders professionaliseren

In de loop der tijd is uw functioneel beheerteam ontstaan. De snelle ontwikkelingen in de huidige tijd en de hoge eisen die u moet stellen aan de aansluiting van uw software op uw businessprocessen vragen echter op alle fronten een hoger professioneel niveau dan uw functioneel beheerders nu kunnen leveren.

Lees verder

SharePoint doet wat het doen moet

Makkelijk, gecontroleerd en op een toegankelijke manier grote hoeveelheden informatie managen en delen

Om informatie uit te wisselen binnen uw organisatie en online samen te werken binnen een groep heeft u SharePoint aangeschaft. Uw leverancier heeft SharePoint beschikbaar gemaakt. Ha, eindelijk kan de grote berg informatie worden gedeeld!

Lees verder

Training on the job

Eén of meer van uw functioneel beheerders zijn nieuw of u vind het belangrijk dat één of meer van uw beheerders op een professioneel hoger niveau gaan functioneren. Training on the job is een van de meest effectieve manier om medewerkers iets te laten leren.

Lees verder

Workshop Refresh Functioneel Beheer

Uw organisatie krijgt de ICT maar niet op orde. Het remt zelfs de groei van uw organisatie. Uw Functioneel Beheerder hebben onvoldoende grip op het hele voorbrengingsproces. Het duurt te lang, er is veel overleg nodig, er zijn onduidelijkheden en betrokkenen weten elkaar niet meer te vinden. U heeft alles al geprobeerd en zelfs nieuwe methodieken zoals Agile en Scrum hebben niet de oplossing gebracht.

Lees verder